All posts tagged "pauk"

  • Pauci i njihov svijet

    Pauci su plašljive životinje, a mnogi od njih žive tako da rijetko dolaze u doticaj s čovjekom. Pripadaju u skupinu životinja koje imaju otrovni aparat...

Translate »